تاریخچه گروه:

شکل گیری گروه زیست به سالهای ابتدایی دهه ٧٠ خورشیدی می رسد، زمانیکه عده ای از علاقمندان گردشگری بر اساس علاقه مشترک به طبیعت گردی و شناخت دقیق حمید بریری از میول کارگاه وی را به پاتوق سفر تبدیل کردند . در سفر های نخستین گروه ضمن طبیعت گردی ، جنبه تست های فنی خودرو میول هم بسیار پر رنگ بوده است. از اعضای آن زمان این گروه می توان از آقایان بابک هروی ، حمید محبی ، ناصر رحمانی ، باقر نصرت لو ، اشتری ، … نام برد . تعویض دیفرانسیل این خودرو با دیفرانسیال خودرو بنز توسط حمید بریری و کامبیز صمصامی نقطه عطفی در سفرهای چند روزه گروه ایجاد نمود تا سالهای پایانی دهه ٧٠ که جدی شدن بحث عبور از ریگ جن ، به اعضای گروه دوستانی با علاقمندی های متفاوت اضافه کرد و در سال ٧٨ به پیشنهاد آقای علی پارسا نام زیست برای گروه انتخاب شد. فعالیت های تعدادی از اعضا در راه اندازی کمیته دو دیفرانسیال و عبور موفقیت آمیز گروه از ریگ جن در سال ٨٠ به فعالیت این گروه رسمیت بخشید.از آن تاریخ تا کنون سفرهای این گروه، هر هفته برگذار می شود و در تقویم سالیانه این گروه برنامه هایی ویژه مانند عبور سالیانه از ریگ جن، عبور از کویر مسیله ، عبور از کویر طبقه، گذر از لوت و عبور از دشت کویر در مسیر های مختلف …. چه به صورت سفر های آف ردی و چه به صورت طبیعت پیمایی پیاده (مشترک با گروه کشیت) جایگاه خاصی دارد.

نوشتار : محمد باقر نصرت لو

Leave a Reply