اعلام برنامه سفرها فعلا به صورت پیامک از طرف آقای بریری شخصا اعلام میشود.

و به زودی در همین صفحه درج و به اعضا ایمیل خواهد شد.

Leave a Reply